Join the platform!

Anyone looking for a business partner in the development and use of advanced biopolymers can enter your data in the form below.

By filling out the required personal and other information, I declare that I am aware of and agree and explicitly authorize the National Institute of Chemistry to collect and process my personal and other data that I have entered into the application form (hereinafter: data) for the purposes of operating transnational technological platform BioApp and the establishment of personal contact, whereby the National Institute of Chemistry may use various communication channels (e.g. telephone, e-mail, etc.). The National Institute of Chemistry collects and processes the personal data collected in accordance with the provisions of the law governing the protection of personal data.

In case of cancellation of consent, the National Institute of Chemistry withdraws published data from the website. If you want us to delete your information from the list, please contact us by post to the National Institute of Chemistry (Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenia) or by e-mail at osebni.podatki@ki.si.

Organisation
Address
Country and region
Field of interest
Contact person
Pajs brez obresti d.o.o.
Na jelovcu 4
Bresternica
Slovenia
Food industry
Tina Kravina
pajsbrezobresti@gmail.com
040881950
Pozdravljeni,

Smo mlado startup podjetje s prehrano brez glutena in sladkorja.
Trenutno vse naše izdelke pakiramo v plastiko ampak bi si to želeli spremeniti.

Iščemo embalažo, samostoječo zip vrečko brez sledi glutena in lončke s pokrovom za shranjevanje namazov.
Ker smo spletna trgovina nam steklo ne pride v poštev tako, da iščemo alternative.

Hvala vam za vašo pomoč.

Lep pozdrav,
Tina
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences
Niezapominajek 8
Krakow
Poland
Małopolska
Biomedicine
Maciej Guzik
ncguzik@cyfronet.pl
0048737586588
Maciej graduated from Jagiellonian University in Kraków with MSc in environmental protection in 2008. Next, he'd undertaken a structured PhD programme at University College Dublin in Ireland. During that time Maciej specialised in high cell density fermentation development, downstream and upstream processing of polyhydroxyalkanoates (PHAs), and also genetic manipulation of bacteria. In 2012 he presented thesis entitled “Conversion of postconsumer polyethylene to biodegradable polymer polyhydroxyalkanoate” and successfully graduated from UCD with PhD in industrial microbiology.
In the following years Maciej worked in a UCD spin out company Bioplastech, where he was developing fermentation strategies for PHA production. He was also a lead on a project aiming at production of small molecules arising from PHA. In 2015 he moved back to Kraków, his home town, and become a fellow at J. Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS. Here Maciej is a PI of two projects, one of which is the NCBiR sponsored FunBioMed project.
Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva 8
Ljubljana
Slovenia
Slovenija
Food industry
Mija Sežun
mija.sezun@icp-lj.si
01 200 28 08
sodelovanje na področju karakterizacije primarnih in sekundarnih virov lignocelulozne biomase, razvoja naprednih tehnologih razklopa biomase in pridobivanja gradnikov, funkcionalizacija vlakninskih materialov, multifukcionalna, bio-osnovana in napredna embalaža
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
Ljubljana
Slovenia
Food industry
Gasan Osojnik
gasan.osojnik@bf.uni-lj.si
01 32302 778
UL BF je nosilka projekta "Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev" (ARRS V4-1824). V projektu se osredotočamo na dva primarna vira biomase, to sta kmetijska in gozdno-lesna biomasa, ki skladno s kaskadno rabo materialov vključujeta tudi tokove sekundarnih in stranskih produktov, nastalih ob predelavi (npr. živilsko- in lesnopredelovalna industrija, papirništvo) ali potrošnji teh dveh primarnih virov (npr. odslužen les, zavržena hrana). Področje interesa so vsa področja, ki imajo potencial za ustvarjanje dodane vrednosti na osnovi zadevnih surovinskih virov.

Delo poteka v šestih delovnih sklopih.
DS1 - Kontekst, možnosti in trenutno stanje biogospodarstva v Sloveniji.
DS2 - Surovinska baza, izkoriščenost virov in analiza vrzeli v razvoju biogospodarstva v Sloveniji.
DS3 - Povezovanje akterjev v izkustvene skupnosti, scenariji razvoja biogospodarstva v Sloveniji
DS4 - Predlog podpornih ukrepov in spremljajočih aktivnosti prehoda Slovenije v biogospodarstvo.
DS5 - Komuniciranje in diseminacija rezultatov, vključevanje v mednarodna omrežja sodelovanja
DS6 – Koordinacija in vodenje projekta

V projektu sodelujejo UL BF, UL FDV, KI, ICP, GOZDIS in GZS. Iščemo partnerje, ki so zainteresirani za sodelovanje pri zadevnih tematikah. V trenutni fazi aktivnosti pri pregledovanju surovinske baze, razpoložljivosti ter načinov uporabe navedene biomase.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil
Jmanikarjeva 101
Ljubljana
Slovenia
Food industry
Gasan Osojnik
gasan.osojnik@bf.uni-lj.si
+386 (0)1 3203 3778
Na Katedri za biokemijo in kemijo živil (Oddelek za živilstvo, UL BF) se ukvarjamo (i) z naprednimi sistemi za kapsuliranje širokega nabora bioaktivnih snovi in mikroorganizmov, (ii) s fizikalno-kemijsko karakterizacijo prehranskih dodatkov, (iii) s preučevanjem vpliva stabilnosti in antioksidativne dejavnosti polifenolnih spojin in njihovih derivatov ter drugih sekundarnih metabolitov rastlin, stranskih tokov v živilski industriji kot virov bioaktivnih spojin, ter biološki učinek bioaktivnih spojin in njihov potencialni vpliv na zdravje.
Kapsuliranje prehranskih sestavin in mikroorganizmov je namenjeno izboljšanju organoleptičnih lastnosti živila (videz, okus, vonj, tekstura), podaljšanju roka uporabnosti, vključevanje v vodi slabo topnih sestavin v živila, zaščiti bioaktivnih snovi pred razgradnjo po zaužitju, za nadzorovano sproščanje in dostavo ter absorpcijo (bioaktivne komponente) oziroma podaljšano delovanje (probiotiki) v tarčnem delu prebavnega trakta, kakor tudi za optimizacijo procesa v proizvodnji fermentiranih živi.
Kapsulacijski nosilci, ki jih uporabljamo so biopolimeri (polisaharidi, proteini in lipidi) in njihovi derivati. Izvajamo tako klasične kapsulacijske tehnike, na primer ionotropno želiranje alginata in hitozana, pektina in drugih težje dostopnih biopolimerov ter premreževalnih sredstev, kakor tudi napredne tehnike priprave, kot so koacervacija komplementarnih polimerov, sušenje z razprševanjem oziroma s sublimacijo, mikroemulgiranje, priprava liposomov itd. Na podlagi dolgoletnih raziskovalnih in razvojnih izkušenj pripravljamo kapsulacijske sisteme z nadzorovano velikostjo delcev, morfolofijo, površinskimi in strukturnimi ter drugimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Za specifične aplikacije kapsulacijskih sistem prilagodimo želenem namenu in glede na interakcije med aktivno komponento in nosilcem.
Na področju biopolimerov smo zainteresirani za raziskovalno ali razvojno sodelovanje za nove kapsulacijske sisteme, nove nosilne materiale oziroma nove načine priprave nosilcev, določanje bioloških učinkov kapsulacijskih sistemov na osnovi biopolimerov, ter pretvorbe biopolimerov v bioaktivne sestavine.
Opremljeni smo z vrhunsko namensko opremo za pripravo makro-, mikro- in nano-delcev z razprševanjem, pripravo makro- in mikro-kapsul z želiranjem ter za visokotlačno homogenizacijo, kakor tudi opremo za karakterizacijo kapsulacijskih sistemov (med drugimi: antioksidativna aktivnost; oksidacijska stabilnost; dinamično sipanje svetlobe za določanje velikosti in naboja delcev, molekulske mase gradnikov ter mikroreologije suspenzij; diferenčna dinamična kalorimetrija za študij interakcij aktivne komponente z nosilcem, termične stabilnosti ter za simulacijo procesiranja živil). Na Oddelku za živilstvo in tehnologijo Biotehnološke fakultete Univerze v Ljubljani prav tako razpolagamo z opremo za simulacije in pilotno proizvodnjo živilskih izdelkov, prostori za senzorično analizo živil ter skupino za humano prehrano. Poleg tega imamo na voljo obsežno raziskovalno mrežo, ki omogoča dostop do številnih dodatnih tehnik priprave materialov (npr. pilotno postrojenje za pripravo mikrodelcev z razprševanjem ter oprema za elektropredenje), ter imamo vzpostavljeno sodelovanje z raziskovalnimi skupinami, ki delujejo izven okvirja običajne karakterizacije živil, za metabolomske, proteomske in genomske raziskave.